درباره ما

شرکت مهندسین مشاور آبنوس

شرکت مهندسین مشاور آبنوس طرح مشرق زمین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۱۳ از سال ۱۳۹۴ آغاز به فعالیت کرده است.

اعضا شرکت

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

  حمیدرضا یاوری

 

 

اعضای هیئت مدیره:

  نازنین پسندی پور

   رضا میرزایی

    فاطمه نشاط

مجوزها و تجهیزات شرکت

حوزه فعالیت شرکت

آبیاری و زهکشی
حفاظت و مهندسی رودخانه
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
طراحی و نظارت سیستم‌های نوین آبیاری
انجام آزمایشات آب و خاک
گواهی صلاحیت شرکت‌های خدماتی

 

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره- پایه ۳- ساختمان

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره – پایه ۳ – آبیاری و زهکشی

گواهینامه خدمات مشاوره – پایه ۳ – حفاظت و مهندسی رودخانه

گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

گواهینامه صلاحیت مشاوره- روش های نوین آبیاری

گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی – رتبه ۷

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره – پایه ۳ -تاسیسات آب و فاضلاب

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره – شبکه های آبیاری و زهکشی

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره – پایه ۳ – تخصص راه سازی

مجهز به آزمایشگاه آب و خاک