بلاگ

قراردادهای متفرقه

۱. نقشه برداری و طراحی سیستم های تحت فشار ۳۰۰۰ هکتار از اراضی جنوب استان کرمان – شهرستان رودبار ۲. ...

قرارداد شهرداری

۱. مطالعات و طراحی جداسازی شبکه آب فضای سبز از آب شرب شهری شهرستان بافت – استان کرمان ۲. مطالعات ...

قرارداد اداره کل جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

خدمات مطالعه طراحی، اجتماعی و نظارت بر اجرا احداث شبکه فرعی داخل مزارع طرح آبیاری دشت سیستان در استان سیستان ...

قرارداد شرکت آب منطقه ای هرمزگان

مطالعات موردی تعیین حد بستر و حریم مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه ها در سطح استان هرمزگان

قراردادهای اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان

۱. نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری شهرستان‌های جنوب کرمان ۲. نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری حوضه سد های ...

قراردادهای اداره کل منابع طبیعی کرمان

۱. نظارت بر اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری حوضه های شمال استان(بافت،رابر و …) ۲. نظارت بر اجرای عملیات پروژه ...

قراردادهای جهاد کشاورزی جنوب کرمان

۱. نظارت بر بهره برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار شهرستان‌های رودبار و فاریاب ۳۰۰۰ هکتار – استان کرمان ۲. نظارت ...

قراردادهای آب منطقه ای کرمان

۱. نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های شور، هلیل و سیرچ – استان کرمان ۲. نظارت کارگاهی ...

انجام آزمایشات آب و خاک

شرکت مجهز به آزمایشگاه آب و خاک جهت انجام آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی آب و خاک می باشد.

طراحی و نظارت سیستم‌های نوین آبیاری

مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرا و بهره برداری سیستم‌های نوین آبیاری